Küldetésünk

Az információ a mai cégek egyik legfontosabb és alapvető erőforrása.

Ma már általános érvényű kijelentés, hogy a modern cégek, szervezetek legfontosabb és legértékesebb erőforrása a különféle struktúrákba szervezett és elektronikus formában tárolt adatvagyon.

Alapvető elvárás tehát, hogy más erőforrásokhoz hasonlóan, az adatvagyonnal is megfelelően, a gazdálkodó, vagy egyéb szervezet céljaival összhangban, optimálisan és biztonságos módon gazdálkodjunk.

Az adatvagyon értékéből, a feldolgozó hálózatok szerteágazó kapcsolataiból, mindennapi használatból adódóan egyre inkább növekvő számú és mértékű fenyegetésnek, veszélynek van kitéve. Ezek a veszélyek a folyamatos működésre nézve is növekvő kockázatot jelentenek.

Elsődleges tehát a vagyonelemek fenyegetésektől való megóvása és a kockázatok minimalizálása a rendelkezésre álló erőforrások minél hatékonyabb felhasználásával.

A Security.hu elkötelezett, hogy ebben a munkában mindenkinek a legmagasabb szakmai színvonalon nyújtson segítséget.

Küldetésünk: partnereink hozzásegítése ahhoz, hogy üzleti-működési információik biztonságát mind működési, mind szervezeti szempontból, a rendelkezésre álló, vagy bevonható technológiai és egyéb háttér maximális kihasználásával, folyamatosan egyre magasabb szintre fejlesszék.

Az információbiztonság megelőző jellegű (működési, szervezeti és technológiai) fejlesztése mellett természetesen segítséget nyújtunk már bekövetkezett információbiztonsági, vagy IT biztonsági incidensek következményeinek felszámolásában, a további károk megelőzésében és minimalizálásában, valamint a jövőbeli hasonló esetek megelőzésében.

Munkáinkat a legmagasabb szakmai színvonalon, a vonatkozó szabványok és ajánlások, a legjobb iparági gyakorlat, valamint saját folyamatosan fejlesztett módszertanaink alkalmazásával, magasan képzett és tapasztalt, stabil csapattal, a minőség, mint elsődleges érték iránti elkötelezettség mentén végezzük.

Ügyfeleinkkel hosszú távú, kölcsönös előnyökön alapuló, partneri együttműködésre törekszünk, amelynek alapvető eleme a munka jellegéből adódó maximális diszkréció és titoktartás.